Jeśli chcecie móc powiedzieć za kilka lat, że przyłożyliście się do edukacji Waszego dziecka to musicie mieć przynajmniej uczciwe pół godziny dziennie na wspólne odrabianie lekcji. Do tego dodajcie jeszcze czas wspólnie spędzony na innych, codziennych czynnościach, typu obiad, spacer...

ZABAWA nr 7

czyli REJESTRACJE SAMOCHODOWE W SŁUŻBIE MATEMATYKI

… spacer jest świetnym momentem na zabawy matematyczne. Wybierzcie na taki spacer miejsce, w którym spotkacie chociaż kilka samochodów. I... przyjrzyjcie sie tablicom rejestracyjnym :) „O, jaka jest suma cyfr ną tej tablicy rejestracyjnej? A na rejestracji tego drugiego samochodu?” Już słyszę pytania Waszych dzieci: "co to jest suma cyfr?" Tłumaczymy lub przypominamy, ze cyfr jest tylko 10, od 0 do 9, więc tablice B 411729 trzeba policzyć sposobem 4+1+1+7+2+9=... Takim sposobem obliczacie kilka tablic. Możecie bawić sie w berka (jeśli to jakieś bezpieczne miejsce), dobiegać do tablic i ścigać się, kto pierwszy obliczy sumę. Na następnym spacerze możecie wprowadziś wariant z odejmowaniem – policzcie sumy z dwóch tablic, a potem je od siebie odejmijcie.

Pójdźmy krok dalej. Rejestracja B 4111729 może być odczytana jako liczba 411 tysięcy i 729. „Zobacz, Maciusiu, 9 to liczba jednostek. 2 to liczba dziesiątek, a 7 to liczba setek.” „Co to znaczy?” „To znaczy, że w tej liczbie mamy 9 jednostek, 2 dziesiątek i 7 setek.” W tym miejscu możecie to wszystko pokazać dziecku na palcach. „Zobacz, 10 paluszków i kolejnych 10 paluszków to razem 20. Czyli 2 dziesiątki.” Można też uzbierać 20 liści lub 20 kamieni.

Jak wrócicie ze spaceru to możecie również narysować dziecku w zeszycie kolumny i poprosić, żeby powpisywało w niej wymienione poniżej liczby. Jak wpisze to wspólnie je odczytajcie. Na koniec zadajcie kilka pytań typu: „Jaka jest cyfra setek w tej liczbie?” (pokażcie palcem lub przeczytajcie, o który przykład Wam chodzi) Poproście, by dziecko zadało takie pytania Wam. I podajcie kilka błędnych odpowiedzi, żeby miało okazję Was poprawić i żebyście mieli się z czego pośmiać :) (tu będzie zdjęcie)

KORZYŚCI

Nie dość, że byliście na spacerze, to jeszcze pokazaliście dziecku ciekawą zabawę z odejmowaniem i dodawaniem. Nauczyliście go też podstawowych pojęć i zrobiliście wstęp do lekcji o systemie dziesiątkowym.

NOTA BENE

Suma cyfr. Suma to wynik dodawania. Składniki to cyfry lub liczby, które dodajemy. Różnica to wynik odejmowania. Odjemna – od niej odejmujemy i odjemnik, czyli cyfra odejmowana. Używajcie poprawnych sformułowań, ponieważ dziecko spotka się z nimi w podręcznikach. Jak sprawić, żeby dzieci zapamiętały te nazwy? Podczas spaceru ułóżcie piosenki lub wierszyki. „Jakie słowa rymują się do ‚odjemnik‘“?