Zabawa nr 11: Zadania tekstowe, czyli matematyczne ilustracje

Znacznie łatwiej coś policzyć, jeśli się to widzi. Przyjmijmy, że zadanie tekstowe to rodzaj… bajki, a bajki są najczęściej ilustrowane. Zatem co należy zrobić po przeczytaniu zadania z treścią? Zilustrować je....